Go to Top

Persondatapolitik

Vores persondatapolitik

1. Generelt
Gewa Control udfører ventilations og varmeopgaver.
Gewa Control henter og gemmer oplysninger om dig for at levere en god service til jer, og for at kunne genkende jeres set up. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.1 I denne persondatapolitik henviser ”Gewa Control”, ”vi”, ”os” og ”vores” til Gewa Control, Virkningsadresse: Merlegårdsvej 19, 2635 Ishøj Landsby, Danmark. Når I anvender vores services behandles jeres personoplysninger i overensstemmelse med denne politik.

1.2 Oplysninger, som behandles i Gewa Control Kundekartotek og Mailsystem, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Dataansvarlig
Gewa Control er dataansvarlig for de oplysninger, I giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når I bruger vores tjenester. Det betyder, at Gewa Control er ansvarlig for, at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler jeres data.

2.1 Gewa Control er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester på:
Google Analytics
Google Console
Facebook
Instagram
Google Plus
Hjemmeside

3. Hvilken behandling foretages?

3.1 Kundeinformation
Når I indgår aftale med os, skal I afgive jeres personoplysninger og kontaktoplysninger.
Gewa Control har brug for disse oplysninger om jer for at kunne identificere jer, levere vores services, og yde kundeservice til jer.

3.1.1 Data
Herudover indsamler Gewa Control, afhængig af de services I anvender, øvrige oplysninger, som I selv oplyser over for Gewa Control. Dette kan fx være jeres adresser, antal personer i husstanden, ligesom det kan være andre oplysninger. Gewa Control indsamler alene disse oplysninger, hvis I oplyser dem over for Gewa Control, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne.

3.1.2 Formål
Gewa Control indhenter personoplysningerne om jer med henblik på at registrere og identificere jer som rejsedeltager og for at kunne levere Gewa Control tjenester til jer. Gewa Control indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte jer, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte jeres oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til jer.

RGewa Control indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Gewa Control interne politikker og håndhæve Gewa Control handelsbetingelser.

Endelig indhenter Gewa Control jeres personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister.

3.1.3 Hjemmel
Gewa Control har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Gewa Control kan levere sine tjenester til jer. Enkelte oplysninger behandles af Gewa Control, fordi Gewa Control har en legitim interesse i sådan behandling.

3.2 Tilbudstjeneste
Gewa Control kan med jeres samtykke sende jer få gode, relevante og målrettede tilbud på varer eller services. Tilbuddene kan blive sendt på baggrund af jeres profiloplysninger eller overordnede forbrugsdata.
Gewa Control behandler nogle af jeres oplysninger på et overordnet niveau for at kunne give jer gode tilbud.
Formålet med at behandle jeres data i tilbudstjenesten er at kunne målrette tilbud til jer.

3.2.1 Generelt
Såfremt I ønsker, at Gewa Control giver jer relevante og målrettede tilbud baseret på jeres forbrugsoplysninger, skal I give Gewa Control samtykke til dette.

Gewa Control giver aldrig tilbudsgivere adgang til jeres oplysninger uden jeres specifikke og særskilte samtykke.

3.2.2 Data
Giver I samtykke til, at Gewa Control må anvende jeres oplysninger til brug for Gewa Control tilbudstjeneste, behandler Gewa Control følgende data:

E-mailadresse
Profiloplysninger (personlig information)
Overordnede forbrugshistorik
Jeres overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af jer i en forbrugerkategori.

3.2.3 Data
Formålet med at bruge jeres oplysninger i tilbudstjenesten er at kunne målrette relevante tilbud fra Gewa Control og Gewa Control samarbejdspartnere til jer.

3.2.4 Hjemmel
Behandling sker på baggrund af jeres samtykke.

3.3 Tekniske oplysninger
Gewa Control registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Gewa Control tjenester.
Formålet med indsamlingen er at optimere Gewa Control tjenester og kunne spore eventuelt misbrug.

3.3.1 Generelt
Gewa Control registrerer en række tekniske oplysninger, når I anvender Gewa Control tjenester.

3.3.2 Data
Gewa Control registrerer jeres IP-adresse, operativsystem og device informationer, når I anvender Gewa Control Services og tillige browseroplysninger og -indstillinger, når I anvender Web.

3.3.3 Formål
Gewa Control indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af sine Services og tjenester.

Endvidere indsamles IP-adresse, device informationer og browserinformationer, for at Gewa Control kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af sine Services.

3.3.4 Hjemmel
Gewa Control har en legitim interesse i at indhente jeres tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere sine Services og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af sine Services.

3.4 Cookies m.v.
Gewa Control anvender cookies og andre tekniske foranstaltninger på Gewa Control tjenester.
Cookies og lignende bliver brugt til forskellige formål. Nogle er nødvendige, andre hjælper med at huske jeres præferencer, og andre til analyse. Enkelte bliver brugt til markedsføringsformål.
I kan altid slette eller blokere cookies, men brugen af Gewa Control tjenester bliver besværliggjort af det.

3.4.1 Generelt
Ved at bruge Gewa Control Services accepterer I, at Gewa Control anvender cookies og såkaldte widgets på Web og såkaldte tracking identifiers på App til forskellige formål.

3.4.2 Formål
De cookies mv., som Gewa Control anvender på sine Services, har forskellige formål.

På Web:

Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at I kan bruge Web, fx huskes, at I er logget ind på hele Web.
Præference cookies. Dette er cookies, som husker jeres indstillinger, fx kan jeres login huskes, hvis I har bedt om dette.
Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Web anvendes.
Widgets. På Web anvendes såkaldte widgets fra Facebook og Twitter, således at Gewa Control kan vise de seneste aktiviteter om Gewa Control fra Facebook og/eller Twitter. Hvis I er logget ind på Facebook eller Twitter, er oversigten personlig.

3.4.3 Tilbagekaldelse af samtykke / sletning af cookies
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Gewa Control må anvende cookies på Web. I jeres browser kan I slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan I gør dette afhænger af, hvilken browser I anvender. Hvis I bruger mere end én internetbrowser, skal I slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. I kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

3.4.4 Hvis I ikke accepterer cookies m.v.
Hvis I ikke accepterer, at der på Gewa Control Web anvendes cookies m.v., kan I enten vælge at ophøre med at bruge Gewa Control, eller I kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at I ikke kan benytte jer af visse funktioner på Web.

3.5 Support
Hvis Gewa Control skal yde support til jer, kan Gewa Control behandle persondata for bedre at kunne hjælpe jer.
Gewa Control support kan kun få adgang til jeres oplysninger hvis I giver særskilt samtykke til dette. Samtykket kan altid tilbagekaldes.

3.5.1 Generelt
På baggrund af jeres henvendelse yder Gewa Control support i forbindelse med jeres rejser.

I sammenhæng med support kan Gewa Control tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende jer, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang. Gewa Control vil dog alene tilgå jeres oplysninger med jeres forudgående samtykke.

3.5.2 Data
Når I kontakter Gewa Control support, så kan Gewa Control medarbejdere tilgå begrænsede data om jeres bruger:

Jeres e-mailadresse
Oplysninger om hvilke services/produkter i Gewa Control, I bruger og i hvilket omfang
Logs over hændelser, såsom hvornår I har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Gewa Control Services mv.

3.5.3 Formål
Formålet med at Gewa Control tilgår jeres oplysninger, er at yde support og løse eventuelle udfordringer, I måtte have med brugen af Gewa Control Services.

3.5.4 Hjemmel
Gewa Control tilgår jeres oplysninger i forbindelse med support for at opfylde jeres behov for assistance.

Gewa Control tilgår alene jeres detaljerede data i forbindelse med support, hvis I på Gewa Control eller egen opfordring giver et særskilt samtykke dertil.

3.5.5 Tilbagekaldelse af samtykke
I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykke til, at Gewa Control må tilgå jeres detaljerede data. Gewa Control support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support.

3.5.6 Hvis I ikke afgiver samtykke
Hvis I ikke afgiver samtykke til, at Gewa Control i forbindelse med support kan tilgå jeres detaljerede data, kan der være forhold, som Gewa Control ikke kan yde support til.

4. Modtagere/videregivelse af data
Gewa Control videregiver kun jeres person- virksomhedsdata med jeres accept, eller hvor det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav.

4.1 De personoplysninger, som Gewa Control kommer i besiddelse af, videregives ikke til tredjemand uden jeres accept, medmindre Gewa Control er forpligtet til at videregive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Gewa Control kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

4.2 I har mulighed for at give andre i jeres virksomhed adgang til at se jeres oplysninger i Gewa Control. Det kan fx være en kollega eller rådgiver. Hvis I vælger dette, accepterer I samtidig, at Gewa Control, for at opfylde denne aftale med jer, må videregive jeres oplysninger til den pågældende.

5. Opbevaringsperiode
Gewa Control opbevarer jeres personoplysninger, så længe I er bruger af Gewa Control services. Hvis det er lovpligtigt eller for at håndtere retskrav, opbevares persondata dog længere tid.
Gewa Control kan anonymisere jeres oplysninger i stedet for at slette dem.

5.1 Gewa Control opbevarer jeres persondata, indtil I opsiger jeres aftale med Gewa Control. Gewa Control kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Gewa Control retlige interesser.

5.2 I visse tilfælde vil Gewa Control i stedet for at slette jeres persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til jer.

6. Persondatarettigheder
I har en række rettigheder, når Gewa Control behandler jeres persondata.
I har ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger Gewa Control har om jer.
I har ret til at få rettet fejlagtige oplysninger.
I har ret til at få slettet jeres oplysninger i nogle tilfælde.
I har ret til såkaldt dataportabilitet.
I kan altid gøre indsigelse mod Gewa Control behandling af jeres persondata.
I har altid ret til at gøre indsigelse mod Gewa Control brug af jeres persondata til direkte markedsføring.

6.1 I har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Gewa Control behandler om jer, til hvilket formål, hvorfra Gewa Control har jeres personoplysninger, samt hvem der modtager jeres personoplysninger.

6.2 I har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Gewa Control måtte behandle om jer. I kan via jeres personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse mv. Gewa Control hører gerne fra jer, hvis vi skal hjælpe med at rette jeres oplysninger.

6.3 I har ret til i en række tilfælde at få slettet de oplysninger, som Gewa Control måtte behandle om jer. Hvis I ikke længere ønsker at anvende Gewa Control Service, kan I altid kontakte Gewa Control, og bede os slette al jeres data, dette vil ikke kunne genskabes.

6.4 I har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som I selv har givet til Gewa Control til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.

6.5 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Gewa Control behandling af jeres personoplysninger grundet dine særlige forhold.

6.6 I har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Gewa Control eventuelle brug af jeres persondata til brug for direkte markedsføring. Gewa Control vil i så fald ophøre med sådan brug.

7. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU
Gewa Control anvender databehandlere i lande udenfor EU

7.1 Gewa Control anvender visse databehandlere, som er placeret udenfor EU. Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridisk overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

Google, Inc. Irland
Youtube, Inc (Google) USA
Facebook, Inc. USA
Instagram, Inc. USA

7.2 Gewa Control kan henvise til, hvor I skaffer en kopi af de pågældende overførselsgrundlag ved henvendelse.

8. Fortrolighed
Gewa Control behandler jeres data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til jer.

8.1 Gewa Control behandler altid jeres persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Gewa Control har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til jer kan Gewa Control medarbejdere med jeres samtykke tilgå jeres transaktionsdata. Samtlige af Gewa Control medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

9. Tilbagekaldelse af samtykke
I kan altid tilbagekalde alle eller nogle af jeres samtykker til Gewa Control.

9.1 I kan til enhver tid tilbagekalde jeres samtykker via mailhenvendelse.

9.2 Hvis I tilbagekalder et eller flere af jeres samtykker, har I eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Gewa Control Service.

10. Ændringer af politikken
Gewa Control kan til enhver tid ændre denne persondatapolitik. I vil blive orienteret om eventuelle ændringer.

10.1 Gewa Control forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Gewa Control Service.

10.2 Gewa Control orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til jer på den e-mailadresse, som I har angivet.

11. Databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til Gewa Control behandling af jeres persondata, kan I altid rette henvendelse til Kim@gewa-control.dk

11.1 Gewa Control har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Gewa Control vedrørende behandling af persondata og kan vejlede jer om, hvordan I kan udøve jeres rettigheder. I kan kontakte Gewa Control databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til Gewa Control, Att.: Kim, Merlegårdsvej 19, 2635 Ishøj Landsby eller kim@gewa-control.dk.

11.2 Har I spørgsmål til persondatapolitikken eller Gewa Control behandling af jeres persondata, kan I kontakte Gewa Control databeskyttelsesrådgiver.

12. Klageadgang
Hvis du vil klage over Gewa Control persondatabehandling, kan det ske til Gewa Control eller Datatilsynet.

12.1 Hvis I ønsker at klage over behandlingen af jeres persondata, hører vi meget gerne fra jer. Gewa Control kontaktoplysninger findes i pkt. 11.1. I har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K, Danmark eller www.datatilsynet.dk.

13. Version
Persondatapolitikken er senest opdateret i juni 2018.

13.1 Denne persondatapolitik er opdateret i juni 2018